Uslovi za prijavu na Work and Travel USA
Uslove za uspešno viziranje propisuje američka ambasada. Uslovi za prijavu na program:
  • Starost 18-28 godina;
  • Redovano studiranje osnovnih ili master studija (fakulteta ili više škole);
  • Kontinuirano polaganje ispita (bez predugih pauza izmedju položenih ispita);
  • Niste u obnovljenoj godini studija;
  • Engleski jezik u meri dovoljnoj za sporazumevanje.

Iskustvo pokazuje da je uspeh u studiranju ključni faktor za dobijanje vize.

Ambasada SAD svakog kandidata posmatra individualno. Navedeni uslovi za prijavu nisu garancija za dobianje vize ali su neophodni za prijavu na Work and Travel USA program.
Prilikom prijavljivanja neophodna su sledeća dokumenta:
  1. Lična karta
  2. Dve slike formata 5x5cm.
  3. Pasoš
  4. Uplata na ime prijave na program

uslovi za prijavu work and travel