Socijalni broj (Social Security Number-SSN) je broj koji može dobiti svako ko ima radnu dozvolu, odnosno vizu koja mu omogućava da legalno radi na teritoriji USA. J1 viza omogućava studentima da apliciraju za SSN. Socijalni broj je jedinstven, različit za svakog pojedinca i sadrži veliki broj podataka o osobi. Kada se dobije, važi za ceo život! Zato je vrlo važno da se čuva na sigurnom mestu. SSN nemojte davati nepoznatim osobama jer postoji mogućnost za zloupotrebu istog. Studenti koji prvi put odlaze u USA će čekati na izdavanje SSN 2-6 nedelja. Studenti će biti u mogućnosti da odmah po dolasku u USA počnu da rade svoj primarni posao ali će im za svaki dodatni legalan posao biti neophodna validna viza i SSN.

Po dolasku u USA, studenti su obavezi da se u roku od 3 dana prijave na SEVIS, a već posle 7 dana od prijave na SEVIS mogu ići u najbližu SSN kancelariju i aplicirati za svoj Socijalni broj.