Work & Travel Info Box

Sve što treba da znate o programu Work & Travel

Program Work & Travel je program kulturne razmene studenata, osnovan sa ciljem da omogući studentima širom sveta da letnji raspust provedu u USA, boraveći, radeći i putujući.

w&tProgram je odobren od strane Vlade SAD, postoji više decenija i do sada je kroz njega prošlo više od 150.000 studenata iz celoga sveta. Daje mogućnost pojedincima da se pokažu i dokažu u sredini drugačijoj od one u kojoj su odrasli, da upoznaju Ameriku u pravom i realnom svetlu, osete način življenja, steknu nova prijateljstva i unaprede engleski jezik neverovatnom brzinom.
Program je predvidjen da traje 4+1 meseci od čega radna dozvola traje 4 meseca a 5-ti mesec je predvidjen za putovanja i obilazak USA. Imate mogućnost da posetite američke i svetske centre dobrog provoda i neverovatnih prizora kao sto su New York, Las Vegas, Miami, Washington DC, San Francisco, Chicago ili uzivate u prirodnim lepotama Grand Canyon-a, Glacier National Park-a, Arizona-e i mnogih drugih.
Izbor poslova i destinacija je veliki, koje spram svojih želja sami možete birati. Takodje možete se opredeliti za odlazak u grupama ili sa svojim društvom, što ovu avanturu dodatno čini interesantnijom i zanimljivijom.
Najčešće destinacije su Washington, New York, Boston, Martha’s Vineyard, Miami, Maryland, Virginia, Ocean City, Virginia Beach… a najčešći poslovi su: spasilac na bazenu, osoblje u restoranima, barmen, osoblje u hotelu, prodavac, i mnogi drugi…

Najčešće pitanje studenata je “Koliko novca ja mogu da vratim kući?”.

Minimalnu kalkulaciju možete i sami da napravite, uzevši u obzir šta ćete raditi, odnosno kolika Vam je zagarantovana početna satnica i koliki je Vaš minimalan broj radnih sati sedmično. Obično se ugovori potpisuju na “full time” 40h/sedmično. Treba uzeti u obzir da većina poslova nudi i “overtime” (prekovremeni rad) koji predstavlja svaki sat preko 40h sedmično. Prekovremeni rad je najčešće plaćen 50% više od regularnog sata.

 

Da bi studenti lakše razumeli celu priču oko sati evo jedne proste kalkulacije nedeljene zarade u slučaju osnovne satnice od $11.50, što je satnica za posao lifeguard (spasilac na bazenima u oblasti Montogomery County, MD), u slučaju da je student radio 50h sedmično (studenti mogu raditi od 32 – 50+ sati, zavisno od potreba):

 

Regular time (RT) 40h x $11.50= $460
Over time (OT) 10h x $17.25 = $172.50
==========================
TOTAL = RT + OT = $430+ $161.25= $633.50/week

Lifeguard sezona traje oko 17 nedelja. Ovo bi bio bruto iznos zarade. Treba uzeti u obzir da od ove sume treba izdvojiti takse, odnosno Federalni i Državni porez. U nekim državama se ne plaća State Tax, kao npr. na Aljasci. U najvećem broju slučajeva se taj porez oduzima od zarade a potom se po povrtaku u Srbiju taj iznos može povratiti jer student iz Srbije kao nedržavljanin USA ima pravo na povraćaj istog. Detalje oko povraćaja poreza možete pogledati na stranici TAX BACK.
Takodje u najvećem broju slučajeva od plate će Vam se oduzimati i stanarina (u slučaju poslova gde se ona plaća) koja iznosi $70-120 sedmično, zavisno od posla za koji ste se opredelili.
I konačno, od te zarade trebate oduzeti i novac koji ćete potrošiti na hranu i ostale potrebštine. Predlažemo zajedničku kupovinu hrane u super marketima (za studente koji žive zajedno u stanu) i pripremu hrane u stanu jer je to daleko najpovoljnija i najzdravija varijanta ishrane. Work and Travel program je koncipiran tako da budete u mogućnosti da provedete jedno totalno drugačije leto, unapredite jezik I zivite od svog rada.

NAJVEĆU ZARADU će ipak imati oni studenti koji se potrude i pronadju sebi neki dodatni posao, jer od dodatnog posla nemaju troškove stanarine i hrane već celokupnu zaradu stavljaju u džep. To mogu biti poslovi u barovima, restoranima, hotelima, davanju časova plivanja (lifeguard) ili bilo šta drugo što bi sponzorska agencija odobrila kao dodatni posao. Naravno, dodatni posao možete raditi u slobodno vreme jer poslodavac kod kojeg ste došli u USA mora u potpunosti biti ispoštovan.

J1 je Exchange Visitor tip vize koju Vam omogućava Work and Travel program, odnosno DS-2019 formular.

DS-2019 je formular koji glasi na ime studenta i potpisan je od strane sponzorske agencije pri američkoj vladi i predstavlja osnovni dokument pri apliciranju za vizu u ambasadi. Pri ulasku u USA morate priložiti validnu vizu i DS-2019 form. Ova viza Vam omogućava da radite 4 meseca, provedete dodatnih 30 dana u turističke svrhe kao i da aplicirate za socijalni broj (opširnije u delu SOCIJALNI BROJ na ovoj strani).

J1 vizu nije moguće produžavati niti promeniti u neku drugu vrstu vize. Nakon isteka vize, student se mora vratiti u zemlju. Ukoliko želi i ispunjava uslove, student može aplicirati za J1 vizu više puta, odnosno više godina uzastopno.

Preporučujemo studentima da naprave par kopija vize iz svog pasoša i DS-2019 formulara i imaju ih sa sobom, a originale drže na sigurnom.

Po kompletiranju svih potrebnih dokumenata agencija zakazuje intervju u ambasadi. Zavisno od slobodnih termina, intervju u ambasadi može biti grupni ili pojedinačni, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni. Agencija ce obavestiti studente koji su mogući termini za intervju i uz njihovu saglasnost potvrditi termine. Intervju u ambasadi može se obaviti najviše 90 dana pre predvidjenog odlaska u USA.

Neophodna dokumenta za apliciranje u američkoj ambasadi:

  1. Pasoš
  2. Studentski Index
  3. Uverenje o studiranju (izdaje škola)
  4. Uverenje o položenim ispitima (izdaje škola)
  5. MRV obrazac- dokaz o uplati 160$ konzulatu na ime obrade zahteva za vizu (uplaćuje se u Intesa banci)
  6. Formular DS-160 (obezbedjuje agencija)
  7. Formulari DS-2019 i I-901 (obezbedjuje agencija)
  8. Potpisana poslovna ponuda (obezbedjuje agencija)
  9. Slika formata 5x5cm
  10. Poželjna su dokumenta koja pokazuju vaše socijalno-ekonomske veze sa zemljom (vlasništvo pokretne i nepokretne imovine, izvod stanja na bankovnom računu, preporuke profesora, primanja roditelja, itd.)

Socijalni broj (Social Security Number-SSN) je broj koji može dobiti svako ko ima radnu dozvolu, odnosno vizu koja mu omogućava da legalno radi na teritoriji USA.

J1 viza omogućava studentima da apliciraju za SSN. Socijalni broj je jedinstven, različit za svakog pojedinca i sadrži veliki broj podataka o osobi. Kada se dobije, važi za ceo život! Zato je vrlo važno da se čuva na sigurnom mestu. SSN nemojte davati nepoznatim osobama jer postoji mogućnost za zloupotrebu istog.

Studenti koji prvi put odlaze u USA će čekati na izdavanje SSN 2-6 nedelja. Studenti će biti u mogućnosti da odmah po dolasku u USA počnu da rade svoj primarni posao ali će im za svaki dodatni legalan posao biti neophodna validna viza i SSN.

Po dolasku u USA, studenti su obavezi da se u roku od 3 dana prijave na SEVIS, a već posle 7 dana od prijave na SEVIS mogu ići u najbližu SSN kancelariju i aplicirati za svoj Socijalni broj.

Prilikom rada u USA studenti će u većini slučajeva plaćati takse na dohodak, Federalne (Federal tax) i Državne (State tax). Pojedine Države ne naplaćuju State tax, npr. Aljaska, Florida, Texas… pa će studenti u tim državama plaćati samo Federal tax.

Naredne kalendarske godine studenti će od poslodavaca primiti W2 formulare (na primer porez na zarade iz 2014. god. možete povratiti najranije početkom 2015. god.), na osnovu kojih će moći da apliciraju za povraćaj plaćenih taksi. Proces povraćaja taksi traje izmedju 4-10 nedelja, zavisno u kojoj su državi studenti radili.

Agencija STUDENT ADVENTURES vrši povraćaj poreza po najpovoljnijim uslovima. Za detalje nas možete kontaktirati.

Studenti su u mogućnosti da vrše povraćaj poreza koji su platili na svoj dohodak ali ne i poreza koji su plaćali kupovinom dobara (garderoba, tehnika itd.).