Uslovi za učešće u programu Work and Travel
Uslovi:
  • Da ste starosnog doba izmedju 18-30 godina
  • Da ste redovnan studenti bilo koje godine osnovnih ili master studija, bilo kog fakulteta (više škole)
  • Da kontinuirano polažete ispite (nemate predugih pauza izmedju položenih ispita)
  • Da niste u obnovljenoj godini studija
  • Da govorite engleski jezik u meri dovoljnoj za osnovno sporazumevanje
Prilikom prijavljivanja neophodna su sledeća dokumenta:

1. Index na uvid.
2. Lična karta.
3. Četiri slike formata 5x5cm.
4. Pasoš
5. Dokaz o uplati takse za prijavu u iznosu od 8.999,00 RSD, koja ulazi u cenu programa.

 

PRIJAVITE SE!