Ove sezone, klijentima smo omogućili ubedljivo najpovoljnije usluge povraćaja poreza sa fixnom tarifom u iznosu od 5999din !!! Koliki god iznos povraćaja poreza bio, tarifa je ista, bez dodatnih troškova, bez procentualnog naplaćivanja u odnosu na visinu povraćaja poreza.

 

Za sve studente koji nisu plaćali porez na zarade, i izabrali su “EXEMPT” opciju nudimo sravnjivanje poreza (koje je neophodno izvršiti radi kasnijeg odlaska u USA) po tarifi od 2500din!!!

Taksativni sistem u SAD je jedan od najsavršenijih, a činjenica da niste plaćali porez na zarade već ste primali bruto zarade na svom paycheck-u vas ne oslobađa obaveze da na kraju godine papirološki regulišete svoje zarade i takse.

Dakle, u ovom slučaju vi nemate povraćaj poreza jer ga niste ni plaćali ali ga na kraju godine treba “sravniti” i ne razmišljati o eventualnim posledicama. Ne dozvolite da kasnije imate problem dobijanja vize ili ulaska u USA zbog nemarnosti.